Hoàn thành vườn đứng lúc 5h sáng.

Hoàn thành vườn đứng lúc 5h sáng.