Thi công vườn đứng tại 290 Bà Triệu trong điều kiện khó khăn

Thi công vườn đứng tại 290 Bà Triệu trong điều kiện khó khăn