Cây hoa hồng – loại cây trồng ưa thích của chị Phương