Một góc khu đô thị mới Bắc An Khánh đang trong giai đoạn hoàn thiện

Một góc khu đô thị mới Bắc An Khánh đang trong giai đoạn hoàn thiện