chau-go-9

Chậu, bồn gỗ trồng cây ngoại thất sang trọng