chau-go-8

Chậu nhỏ với thiết kế chân đặc biêt thích hợp làm tiểu cảnh