chau-go-2

Chậu gỗ chưa lót lớp chống thấm, thoát nước