chau-go-1

Chậu gỗ trồng vạn niên thanh lạ mắt và sang trọng, bề thế hơn rất nhiều so với trồng chậu sứ thông dụng