trau-ba-thai

Tiểu cảnh trầu bà thái và cây bạch mã hoàng tử do Babylon thiết kế