cay-phat-loc

Cây phát lộc có thể sinh tồn và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt