hoa-cuc-mat-troi

Cúc mặt mặt trời là cây ưa nước, vì vậy, bạn hãy chú ý cung cấp nước cho cây đều đặn