cay-giong-sua-do

Cây giống sưa đỏ. Hiện nay, cây được ươm trồng rất nhiều trên thị trường