cay-banh-my

Cây sake có tán rộng nên rất thích hợp trồng cảnh quan tạo bóng mát