cay-giong-ngan-hanh

Ngân hạnh được ươm trồng để thích nghi với điều kiện nhiệt độ nước ta