cay-tung-la-han

Cây Tùng La Hán có chiều cao lên đến 7 mét