cay-nga-voi

Cây có kích thước dao động trung bình từ 30cm-1m