cay-kim-ngan-xoan

Cây kim ngân để sảnh hoặc để ngay lối đi, trước cửa, để tiền tài dồi dào!