den-pha-hat-thanh-ho-24W

Đèn pha hắt thành hồ 24W