den-pha-hat-thanh-ho-18W

Đèn pha hắt thành hồ 18W