he-thong-tuoi-ban-cong-1

Tưới nhỏ goitj trực tiếp vào chậu cây, không gây bẩn ra sàn. Thẩm mỹ cao