Phun sương hạt mịn, có van áp chống rỉ nước, lắp đặt với ống PVC thông qua ren 1/2”