Thi công vườn tường xanh

Thi công vườn tường xanh ở vườn hoa Lý Thái Tổ