Tôi thực sự ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp, thái độ tận tình của đội ngũ nhân viên Babylon. Chúc công ty Babylon ngày càng phát triển và tạo được nhiều sản phẩm tốt phục vụ khách hàng.