Một góc vườn đứng đã được người thợ Babylon biến hóa.

Một góc vườn đứng đã được người thợ Babylon biến hóa.