Cây phát lộc, ý nghĩa những con số phát lộc, may mắn