cay-phuong-vi-tai-ha-noi

Cây Phượng Vĩ có ưu điểm tán rộng và dày, cây tỏa bóng mát giúp cho quang cảnh thêm mát mẻ