cay-long-nao-tai-ha-noi

Cây long não có tán lớn, sử dụng tạo bóng mát tốt cho công trình