cay-hoang-lan

Hoàng lan trồng cảnh quan đường phố, sân vườn đẹp, có mùi thơm dễ chịu