cay-lim-xet

Cây lim xẹt trồng làm cây xanh đô thị, đường phố