cay-hong-mon

Cây Hồng Môn để bàn mang ý nghĩa về sự trọng sạch, thanh cao