Bach-ma-hoang-tu-tai-ha-noi

Cây có tốc độ sinh trưởng nhanh nên cho cành lá sum xuê.